vvb bv – projecten

hier zijn we trots op

 

Hier vindt u een aantal projecten die wij  gerealiseerd hebben: tuinen, speeltuinen, cultuurtechnische projecten, bestratingen, rioleringen, damwanden, bruggen, beschoeiingen, groot groen, steigers, en…. u zegt het maar. Regelmatig voegen we projecten bij.