vvb bv – van vliet civiele techniek

cultuurtechniek – grond- weg- en waterbouw

voor een comfortabele en veilige leefomgeving

cultuurtechniek

Cultuurtechniek is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende technieken die worden gebruikt voor het in cultuur brengen van landoppervlakken en het in cultuur houden daarvan.

Bij Van Vliet Civiele Techniek hebben wij constructieve ervaring in het uitvoeren van diverse soorten grond- en cultuurtechnisch werk, aan (bijvoorbeeld) parken en dijken.

Wij maken braakliggende terreinen bouwrijp, graven bouwputten en cunetten uit, leggen taluds aan en egaliseren uw (bouw)grond.

Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in het graven van sloten en vijverpartijen, het ingraven van duikers en het zetten van beschoeiing.

grond-, weg- en waterbouw

Grond-, weg- en waterbouw omvat een groot aantal disciplines zoals de bouw van dijken, bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk, baggerwerken, waterbouw en wegenbouw.

Van Vliet Civiele Techniek ontwerpt en ontwerp en realiseer GWW projecten. Denk hierbij aan projecten in de wegenbouw, grondwerken, en waterbouw.

het ambacht uitgevoerd

afvalwater en hemelwater veilig afvoeren

rioleringen

Rioleringen zorgen voor de de veilige en hygiënische afvoer van afvalwater en hemelwater. Iedere dag spoelen we per persoon zo’n 130 liter vuil water weg. Een rioolstelsel bestaat uit buizen en pijpen, overstorten, putten, gemalen en kolken.

Van Vliet Civiele Techniek heeft jarenlange ervaring in de aanleg, inspectie en onderhoud van rioolstelsels.

Maar ook voor kleinschalige rioleringsoplossingen, zoals septic tanks en rioolpijpen in en om het huis, kunt u bij ons terecht.

bestratingen

Van Vliet Civiele Techniek is specialist in bestratingen en straatwerk.

De bestrating van uw buitenruimte wordt door Van Vliet civiele Techniek vakkundig aangepakt. Wij bestraten (binnen)pleinen, winkelcentra, parkeerplaatsen en bedrijfsterreinen. Wij deinzen niet terug voor de grotere oppervlakten.  Het bestraten van grote oppervlakten is voor ons dagelijks werk. Wij gaan op een praktische manier om met het logistieke traject van uw opdracht.

Wij hebben ruimschootse ervaring met alle soorten bestrating: beton, gebakken steen, natuursteen, keramiek, sierbestrating en geo-keramika.

Uiteraard nemen we het voorbereidende grondwerk ook voor onze rekening.

van sierbestrating tot grote parkeerplaats

op, langs en over het water

damwanden en bruggen

Van Vliet Civiele Techniek zet tijdelijke en permanente damwanden. Damwanden worden bijvoorbeeld toegepast als kademuur, als oeverbescherming of in een bouwput of bouwkuip. Er zijn tijdelijke en permanente damwanden. Damwanden worden geplaatst door drukken, trillen of heien.

Naast damwanden ontwerpt en plaatst Van Vliet Civele Techniek ook bruggen. Het plaatsen van een brug vereist vakmanschap en kennis. Naast het ontwerp van de brug zijn grondverzet, damwanden plaatsen, heiwerkzaamheden en bestrating ook werkzaamheden die bij een succesvolle realisatie van een brugproject horen. Een goede planning en verstand van zaken zijn door ook essentieel.

heiwerken

Voor ieder soort heiwerk heeft Van Vliet Civiele Techniek een passende oplossing. Wij heien zowel houten als betonnen palen, dit doen wij op het vasteland en vanaf het water.

Heiwerk voor waterwerken wordt via eigen pontons of hulpwerken gerealiseerd. Wij slaan houten palen tot een lengte van 21 meter en betonpalen tot 20 meter.

Trilwerk is ook een onderdeel van ons heiwerk. Met eigen trilblokken worden zowel houten als stalen damwanden getrild: bijvoorbeeld voor waterwerken en grondkeringen.

Daarnaast heien en/of trillen wij ook kaspalen en houden wij ons bezig met beschoeiingswerk, zowel in hout als in kunststof.

ook voor waterwerken en trilwerkzaamheden

| direct contact?

U bent van harte welkom bij Van Vliet Civiele Techniek voor een vrijblijvend gesprek.

Mail naar: info@vanvlietcivieletechniek.nl
Een beller is uiteraard sneller: (0182) 63 15 50

Van Vliet Bedrijven Waddinxveen - Van Vliet Civiele Techniek - Van Vliet Bedrijven Waddinxveen - Marco van Vliet

Marco van Vliet
Directeur Van Vliet Bedrijven
Adviseur Van Vliet Civiele Techniek